direct naar inhoud van Artikel 8 Sport
Plan: Nieuwland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0130

Artikel 8 Sport

8.1 bestemmingsomschrijving

De voor Sport aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportvoorzieningen;
  • b. groenvoorzieningen;
  • c. parkeer- en verkeersvoorzieningen;

8.2 bouwregels

Op de voor Sport bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met dien verstande dat:

  • a. gebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen worden gebouwd, met uitzondering van dug-outs;
  • b. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan de op de verbeelding aangeduide maximale bouwhoogte, uitgezonderd dug-outs welke een maximale bouwhoogte van 2,5 m hebben.
  • c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 4 m uitgezonderd:
  • lichtmasten waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 18 m;
  • ballenvangers waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 8 m.