direct naar inhoud van Artikel 9 Tuin
Plan: Nieuwland
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Nieuwland-0130

Artikel 9 Tuin

9.1 bestemmingsomschrijving

De voor Tuin aangewezen gronden zijn bestemd voor tuin en parkeren, met dien verstande dat een carport is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – carport'.

9.2 bouwregels

Op de voor Tuin bestemde gronden mogen ten dienste van de bestemming uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met dien verstande dat:

  • a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2 m met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn niet meer mag bedragen dan 1 m;
  • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag bedragen dan 3 m.