direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Vesting
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0120

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het beleidskader. Hoofdstuk 3 behandelt de cultuurhistorie, waarin met name de aanwijzing van de vesting van Brielle tot beschermd stadsgezicht aan bod komt. Daarnaast wordt ingegaan op de archeologische verwachtingswaarden en de aanwezige monumenten. In hoofdstuk 4 wordt de structuur van het plangebied beschreven. Dit hoofdstuk beschrijft de functionele structuur, maar ook de structuur aan de hand van de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis en de historische lagen. De algemene bebouwingsstructuur en de ruimtelijke structuur en kwaliteit wordt eveneens weergegeven. In hoofdstuk 5 zijn de sectorale onderzoeken opgenomen. De juridische planbeschrijving wordt in hoofdstuk 6 uiteen gezet. Hoofdstuk 7 behandelt tot slot de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan.