direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0140

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Op het plangebied vigeren de volgende bestemmingsplannen:

  • Glaspark 4P, vastgesteld d.d. 13 oktober 2009;
  • Landelijk Gebied, op 13 maart 2007 vastgesteld door de raad, op 13 november 2007 gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. Op 15 april 2009 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroepen gericht tegen het bestemmingsplan. Op 16 april 2010 is het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.