direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0140

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 worden de aspecten waarop het onderliggende bestemmingsplan afwijkt van het reeds vastgestelde bestemmingsplan Glaspark 4P beschreven. De juridische planbeschrijving is opgenomen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. Vervolgens wordt het geldende beleidskader in hoofdstuk 5 besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op de relevante sectorale milieuonderzoeken.