direct naar inhoud van 2.3 Wijzigingen rondom Rijksstraatweg 6
Plan: Glaspark 4P 2011
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0140

2.3 Wijzigingen rondom Rijksstraatweg 6

Per abuis is de watergang parallel aan de Rijksstraatweg, ter hoogte van nummer 6, niet doorgetrokken. De woonbestemming is over de watergang gelegd. Deze ommissie wordt in het nieuwe bestemmingsplan hersteld.

Daarnaast is per abuis een klein stukje grond toegevoegd aan de woonbestemming van Rijksstraatweg 6 dat kadastraal niet tot het perceel behoort. Ter plaatse dient de agrarische bestemming opgenomen te zijn, conform het bestemmingplan Landelijk Gebied. In het nieuwe bestemmingsplan wordt dit stukje daarom bestemd voor Agrarisch.

afbeelding "i_NL.IMRO.0501.glaspark4p2011-0140_0003.jpg"

Figuur 2.2. Uitsnede bestemmingsplan Glaspark 4P ter plaatse van Rijksstraatweg 6