direct naar inhoud van 7.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Vesting
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.Vesting-0140

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend van aard, dat wil zeggen dat uitgegaan wordt van de bestaande situatie. Eén ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt. Het betreft hier de nieuwbouw van de scholen. Voor de economische uitvoerbaarheid hiervan wordt verwezen naar bijlage 6. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het opstellen van een exploitatieplan achterwege kan worden gelaten.