direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

1.1 Aanleiding en doel

GeoMEC-4P is voornemens de glastuinbouw in Vierpolders te voorzien van door middel van geothermie verkregen warmte. Geothermie is de warmte in de aarde die wordt gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of elektriciteitsopwekking en is een duurzame energiebron.

In het beleid van de gemeente Brielle wordt de versnippering van glastuinbouw voorkomen door deze in het gebied Vierpolders te concentreren. Daarnaast heeft de gemeente duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De levering van warmte aan tuinders door middel van geothermie sluit dan ook aan op de wensen van de gemeente.

Het bestemmingsplan omvat de realisatie van een pomphuis, installaties, een putkelder en enige verharding. Het pomphuis bevat pompen, warmtewisselaars en apparatuur ten behoeve van de warmtelevering aan de tuinders.

In het bestemmingsplan Landelijk Gebied is ter plaatse van het pomphuis de bestemming Agrarisch zonder bouwvlak opgenomen. De ontwikkeling van het pomphuis en de bijbehorende voorzieningen zijn in strijd met deze bestemming en vereisen een bouwvlak. Het voorliggende bestemmingsplan maakt de realisatie van het pomphuis en bijbehorende installaties en voorzieningen juridisch mogelijk.