direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de bestaande situatie en de visie op de gewenste ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting op de juridische regeling gegeven. In hoofdstuk 4 wordt de uitvoerbaarheid van het plan beschreven. Het beleidskader is uiteengezet in hoofdstuk 5. Vervolgens zijn in hoofdstuk 6 de milieuonderzoeken opgenomen.