direct naar inhoud van 6.11 Kabels en leidingen
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

6.11 Kabels en leidingen

In het plangebied en directe omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen zoals rioolpersleidingen of waterleidingen met een regionale functie gelegen. Ook komen er geen hoogspanningsverbindingen voor.

Het plan maakt de aanleg van leidingen voor het transport van water mogelijk. Dit betreft het distributienet van warm water dat is gekoppeld aan de geothermie-installatie en de hoge temperatuuropslag van het overschot aan warmte. Met de leidingen wordt warm water geleverd aan de glastuinbouwbedrijven. De betreffende leidingen zijn niet planologisch relevant en hoeven dan ook niet op de plankaart en in de regels te worden opgenomen.