direct naar inhoud van 6.12 Duurzame energie
Plan: GeoMEC-4P
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.geomec4p-0140

6.12 Duurzame energie

Beleid

In het beleidsmilieuplan van de gemeente Brielle zijn doelstellingen opgenomen ten aanzien van duurzaamheid en energie:

  • reductie van de CO2-uitstoot van 30% in 2020, ten opzichte van 1990;
  • 20% van de energievoorziening wordt duurzaam opgewekt in 2020.

Het Rijk wil het gebruik van wind, biomassa en andere vormen van hernieuwbare energie stimuleren. Dat is goed voor het milieu en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstof. Doel is 14% duurzame energie in 2020. Om op lange termijn (2050) te komen tot een CO2-arme economie, bevordert het Rijk de innovatie van duurzame energietechnieken.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot door efficiënt energiegebruik en de transitie (overschakeling) naar een duurzame energievoorziening draagt bij aan de nationale en gemeentelijke doelstelling voor CO2-reductie.

Onderzoek en conclusie

Aardwarmte kan op de locatie worden toegepast op een diepte van circa 2.200 m. Op basis van het geologisch onderzoek wordt verwacht dat grondwater kan worden onttrokken met een capaciteit van circa 400-500 m³/h met een temperatuur van circa 80-85°C. Het beschikbare vermogen van de aardwarmte-installatie bedraagt 20-25 MWt. Omdat de warmtevraag in de winter groter is dan in de zomer, wordt het warmteoverschot in de zomer tijdelijk opgeslagen in een ondieper reservoir op een diepte van circa 200 m beneden maaiveld. In de wintersituatie kan dan gebruik worden gemaakt van zowel aardwarmte als het reservoir. Door dit concept worden de ondergrond en de gewonnen aardwarmte optimaal benut en is de duurzaamheid van dit unieke project nog verder vergroot. Tijdens piekmomenten kan de combinatie warmtereservoir en aardwarmte circa 40 MWt leveren. Indien de geprognosticeerde jaarlijkse warmtevraag van 60-80 ha glas wordt ingevuld, levert dit een enorme reductie op van het gebruik van fossiele brandstoffen. De CO2-uitstoot vermindert navenant met een omvang van 25.000 ton CO2 per jaar.