direct naar inhoud van Artikel 3 Sport
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

Artikel 3 Sport

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvelden ten dienste van buitensporten met bijbehorende voorzieningen welke benodigd zijn voor het uitoefenen van de sport en een clubaccommodatie met kleedruimtes en een kantine;
 • b. buitenschoolse opvang;
 • c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals wandel- en fietspaden, groen, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, water en (ontsluitings)wegen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;
 • c. de maximale goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven hoogte;
 • d. de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de aanduiding 'maximum oppervlakte (m²)' aangegeven bebouwingsoppervlak van het bouwperceel.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 20 m;
 • b. de bouwhoogte van werpkooien bedraagt ten hoogste 10 m;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.