direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Het vigerende bestemmingsplan wordt gevormd door het bestemmingsplan Geuzenpark d.d. 29 juni 2010. In dit bestemmingsplan is het plangebied bestemd voor Agrarisch met een wijzigingsbevoegdheid voor het omzetten naar de bestemming Sport ten behoeve van de realisatie van een atletiekbaan. Het huidige bouwplan past echter niet binnen de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid.