direct naar inhoud van 5.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

5.3 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Brielle (2009)

In de Wro is opgenomen dat gemeenten voor haar grondgebied een structuurvisie opstellen. De Structuurvisie van de gemeente Brielle is in december 2009 vastgesteld. In de structuurvisie is de locatie voor het sportpark aangewezen voor de instandhouding van recreatie- en sportterreinen. Door het toekennen van deze bestemming aan de betreffende locatie in de structuurvisie, is reeds rekening gehouden met de beoogde ontwikkeling van een sportpark. In de structuurvisie wordt de realisatie van het sportpark op de gronden van Waardenburg dan ook concreet benoemd als zijnde een nieuwe ontwikkeling in de gemeente. Met deze en andere ontwikkelingen wil de gemeente Brielle het voorzieningenniveau in de gemeente op peil houden en waar mogelijk versterken. Een kwalitatief en kwantitatief aanbod aan voorzieningen draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente. De beoogde ontwikkeling van het atletiekcomplex is daarom passend binnen het gemeentelijk beleid zoals opgenomen in de Structuurvisie Brielle.