direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Ruimtelijk beleid
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

Hoofdstuk 5 Ruimtelijk beleid

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het voor het plangebied relevante vigerende beleidskader. Hierbij wordt ingegaan op het rijksbeleid, het provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid. Paragraaf 5.4 omvat de conclusies ten aanzien van het beleidskader voor het plangebied.