direct naar inhoud van 6.10 Kabels en leidingen
Plan: Geuzenpark Atletiek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GeuzenparkAtletiek-0130

6.10 Kabels en leidingen

Behalve de gasleiding, die in de paragraaf externe veiligheid is behandeld, bevinden zich binnen het plangebied of in de directe omgeving daarvan geen planologisch relevante kabels of leidingen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de voorgenomen ontwikkeling.