direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Brielle, Glaspark4P
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GLASPARK4P-0130

Artikel 4 Groen

4.1 bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor een groenstrook ten dienste van de landschappelijke inpassing van kassen met opgaande begroeiing en een minimale breedte van 10 m.

4.2 bouwregels

Op deze gronden mag niet worden gebouwd.

4.3 ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 4.2 ten behoeve van de bouw van kassen, met in achtneming van de volgende regels:

  • a. een doelmatige bedrijfsvoering moet de bouw van kassen op gronden met de bestemming Groen noodzakelijk maken;
  • b. de breedte van de bestemming Groen mag slechts met maximaal 15% worden verkleind.