direct naar inhoud van Artikel 6 Wonen
Plan: Brielle, Glaspark4P
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.GLASPARK4P-0130

Artikel 6 Wonen

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woningen;
  • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen;
  • c. met de daarbij behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen en erf- en terreinafscheidingen;
6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

  max. aantal woningen per bouwvlak   max. inhoud   max. goothoogte   max. bouwhoogte  
woning (inclusief aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen)   één   750 m³   4,5 m   10 m  
erf- of terreinafscheidingen:
- voor de voorgevelrooilijn
- overige plaatsen  
     
1 m
2 m  
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde         3 m