direct naar inhoud van 1.3 Leeswijzer
Plan: Outdoorcentrum
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0501.OUTDOORCENTRUM-0110

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt het ruimtelijke beleidskader toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie van het plangebied beschreven en het beoogde project toegelicht. Vervolgens worden de relevante sectorale onderzoeken in hoofdstuk 4 behandeld. In hoofdstuk 5 wordt de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ten slotte een toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de juridische regeling, zoals deze op de verbeelding (plankaart) en in de regels is opgenomen.